Algemene Voorwaarden


Op alle overeenkomsten zijn de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 12 april 2012. 


Vespo B.V.
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vespo BV, hierna te noemen “Vespo”, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 12 april 2012 onder nummer 17060673.


Aan het laden
Aan het laden