Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Bij Santino voelen we ons verantwoordelijk voor onze leefomgeving.Daarom voeren wij een actief beleid in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

De mens in het bedrijf

Santino onderschrijft de doelstellingen welke door ILO Conventions (International Labour Organization) zijn geformuleerd op het gebied van sociale werkcondities en sociale omstandigheden, zoals kinderarbeid en discriminatie. Santino is een handelsonderneming die textiel afneemt van fabrikanten in de landen Bangladesh, China, Pakistan, Egypte, India, Turkije en Portugal. Wij hechten er waarde aan dat de internationaal geldende normen en waarden ten alle tijden gerespecteerd worden in al onze zakelijke activiteiten. Sinds 2007 heeft Santino hiervoor een gedragscode oftewel ‘Code of Conduct’ opgesteld welke in acht genomen moet worden en geldt voor alle fabrieken waar onze producten vervaardigd worden. In de contracten die jaarlijks met onze leveranciers worden afgesloten, worden ook deze gedragscodes vastgelegd. De Code of Conduct is een essentieel onderdeel van onze ‘General Terms and Conditions for Purchase and Deliveries’. Deze General Terms and Conditions worden door de leveranciers voor acceptatie ondertekend. Onze agenten, werkzaam bij onze inkoopkantoren in de productielanden, zien er op toe dat deze eisen nageleefd worden.


Duurzaam inkopen

Santino koopt duurzaam in volgens de internationale richtlijnen zoals vastgesteld in “REACH” en “Oeko-Tex”.  REACH is een EU-verordening die in de Nederlandse wet is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Het doel van het REACH-systeem is het beheersen van de risico’s die chemische stoffen met zich mee kunnen brengen. Dit gebeurt door middel van verplichte registratie, evaluatie en al dan niet toelaten van het gebruik van deze stoffen. Oeko-Tex staat voor Eco-textiel.

Oeko-Tex is een wereldwijd onafhankelijk erkend certificeringinstituut die certificaten uitgeeft op producten en aan fabrieken. Zij testen de producten, stoffen en accessoires die in onze kleding worden gebruikt op verboden en gevaarlijke chemicaliën. Zijn deze niet schadelijk voor consument en fabrieksarbeider dan worden deze producten gecertificeerd. Dit is een doorlopend proces van testen van producten en productieprocessen waarbij de certificering rekening houdt met de aangepaste wetten. Dit is een dynamisch proces.

Textiel mag dus geen schade opleveren aan de mens of aan het milieu. Met al deze aspecten wordt rekening gehouden en dat voelt toch beter als je de kleding draagt.

Klik hier voor extra uitleg over het Oeko-Tex keurmerk.

Bekijk hier ons Oeko-tex certificaat.

BSCI

Naast de vanzelfsprekendheid van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Santino, zijn wij lid van BSCI (Business Social Compliance Initiative). Het Business Social Compliance Initiative zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de werkomstandigheden in het handelsverkeer. BSCI voert in toenemende mate audits uit bij leveranciers om te bekijken wat voor stappen zij ondernomen hebben om de arbeidsomstandigheden te verbeteren sinds de laatst uitgevoerde audit. Het is dus geen certificeringssysteem maar een manier om verbeterpunten bij leveranciers stapsgewijs te implementeren en vervolgens te controleren op de naleving hiervan.


 Maatschappelijke betrokkenheid

Als organisatie die midden in de maatschappij staat, steunt en werkt Santino samen met goede doelen en maatschappelijke organisaties in de lokale omgeving en buiten onze landsgrenzen. 

  • Dankzij Ronald McDonald huis Zuidoost-Brabant heeft een ziek kind zijn ouders altijd dichtbij. In het huis in Veldhoven logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Maxima Medisch Centrum. Een Ronald McDonald Huis is veel meer is dan een dak boven het hoofd. Ouders vinden er steun bij het management en de vrijwilligers die er werken. Maar vooral bij andere ouders, die zich in dezelfde onzekere en moeilijke situatie bevinden. Het
    huis kan niet bestaan zonder steun van donateurs en sponsoren. Een heel mooi en goed initiatief waaraan Santino en Vespo graag een bijdrage leveren.


  • Brothers and Sisters Nursery School Kotu in Gambia worden gesteund met praktische zaken, zoals het aanleggen van een schoolplein en het financieel ondersteunen van talentvolle studenten. 


Meer informatie

Klik op logo's voor meer informatie over de bovenstaande organisaties.Ons DNA

Klik op onderstaande foto's voor meer informatie.

Ons DNA

Lees hier meer over wie we zijn, onze missie en visie. 
Verkoop rayon
Klik hier voor de gegevens van onze Accountmanagers in jouw regio
Klantenservice
Klik hier voor contact en informatie via onze klantenservice.
Onze merklabels
Bekijk hier onze merklabels 
Santino, B&C Collection, Matterhorn en Walra. 
Aan het laden
Aan het laden